Κέντρο Υποστήριξης για χρήστες my Business

Ως κάτοχος λογαριασμού Outdooractive My Business, το Κέντρο Υποστήριξης έχει δημιουργηθεί για να σε βοηθήσει όταν χρησιμοποιείς τα προϊόντα μας. Μπορείς να μας στείλεις e-mail στο business@outdooractive.com  εάν χρειάζεσαι περαιτέρω υποστήριξη.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κοινότητας, δηλαδή τους τελικούς χρήστες, ή βοήθεια με τον προσωπικό σου λογαριασμό Pro ή Pro+, μπορείς να ανατρέξεις στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινότητας.

 

Για προβολή σε άλλη γλώσσα, βλέπε το κάτω μέρος της σελίδας.