Naše centrum pomoci pre Business partnerov

Ako používateľ Outdooractive Business tu nájdete prehľad aktuálnych tém centra pomoci. Táto zbierka je neustále aktualizovaná a rozširovaná. V prípade tém, ktoré ste tu nenašli, nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese business@outdooractive.com.

Ak hľadáte odpovede v oblasti správy komunity, t. j. ak vás znepokojujú problémy koncových používateľov, problémy o vašom súkromne používanom účte PRO alebo PRO+, pozrite si komunitné Centrum pomoci tu.

Outdooractive

Informácie o tom, čo znamená Outdooractive ako platforma a partner

Business Basic

Informácie o dostupných funkciách v bezplatnom business účte a platenom účte DMS

Business Pro

Informácie o dostupných funkciách v Business Pro

Business Pro+

Informácie o dostupných funkciách v Business Pro+

Mapy

Informácie o našich mapách

Akadémia Outdooractive

Informácie o našich školeniach a webinároch